Eurolab – Romania

Evidențiat

ASOCIAŢIA EUROLAB  ROMANIA este o asociaţie profesionala, independenta, neguvernamentala, nonprofit,  fara caracter politic, a carei activitate cuprinde laboratoarele de incercari / organizatiile de care apartin, partile interesate sau implicate in activitatea de incercari, si specialisti in domeniul incercarilor de laborator, constituită pe baza prevederilor OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Adunarea de înfiinţare a asociaţiei ASOCIAŢIA EUROLAB  ROMANIA a avut loc în 17.06.2002. La acestă adunare a participat  din partea EUROLAB, Prof.univ. Bernd Steffen   care a  prezentat salutul Prof. Horst Czichos, Preşedintele EUROLAB din acea perioadă.

ASOCIAŢIA EUROLAB  ROMANIA este membru cu drepturi depline al Asociaţiei de acreditare din România – RENAR,  în colegiul A al organismelor acreditate. în conformitate cu hotărârea  Adunarii Generale a RENAR din 10.03.2005.

La Adunarea Generală a EUROLAB aisbl  - European Federation of National Associations of Measurement, Testing and Analytical Laboratories- care a avut loc la Paris  la 1 aprilie 2008 s-a hotărât ca „Asociaţia EUROLAB din România”  să fie primită ca membru activ al EUROLAB aisbl  şi să reprezinte România (împreună cu ROLAB) în acest forum internaţional care cuprinde reprezentanţii naţionali ai laboratoarelor din Uniunea Europeană.

Conform Statutului Asociaţiei, Art.11 Membri efectivi:

Sunt persoane juridice, persoane fizice sau entităţi identificabile juridic care :

a) Solicită oficial aderarea la Asociaţie în aceasta calitate;

b) Reprezintă laboratoarele de incercari / organizatiile de care apartin, partile interesate sau implicate in activitatea de incercari sau sunt specialisti in domeniul incercarilor de laborator,

c) Platesc cuantumul cotizatiilor la zi;

d) Cunosc şi respectă Statutul Asociaţiei;

e)  Participă activ la manifestarile Asociaţiei.

Scopul fundamental pe care îl urmăreşte Asociaţia este unul ştiinţific.

Obiectivele principale ale Asociaţiei ce decurg din acest scop sunt:

a)      Coordonarea realizarii legaturilor cu toate organizatiile europene care desfasoara activitati de interes in domeniul laboratoarelor, menite sa evite dublarea eforturilor si activitatilor;

b)      Promovarea şi contribuirea la formarea unei mentalităţi şi culturi naţionale adecvate, cu privire la acreditarea Laboratoarelor din organizaţiile economice, profesionale, autorităţi de stat.

c)      Asigurarea unui cadru de dezbatere pentru specialisti, organizatii si autoritati cu privire la incercarile, analizele si etalonarile din laboratoarele de încercari membre, care să permita identificarea de tendinte si necesitati majore, sa ofere solutii – inclusiv initiative legislative – şi să asigure comunicara acestora tuturor celor  interesati si / sau implicaţi;

d)      Realizarea unui pol comun de analiză şi acţiune privind interesele laboratoarelor acreditate şi reprezentarea membrilor săi la diferite organisme si organizatii cu caracter naţional, regional sau international , precum si cu prilejul unor manifestari cu acelasi caracter;

Prin realizarea scopului şi obiectivelor propuse, Asociaţia contribuie la întărirea, la consolidarea şi dezvoltarea laboratoarelor şi promovarea şi cercetarea privind încecările de laborator prin :

1.      Organizarea de conferinţe, simpozioane, seminarii şi cursuri de specialitate;

2.       Redactarea de publicaţii referitoare la activitatea de încercări;

3.      Formarea si intretinerea unei banci de date accesibile pentru laboratoarele membre ale Asociatiei, inclusiv editarea si difuzarea de publicatii, carti de specialitate cu respectarea legilor în vigoare privind drepturile de autor şi copyright-ul

4.      Realizarea unui schimb de experienţă între laboratoare în  domeniul tehnic şi al sistemelor de management al calităţii;

5.      Organizarea de  programe de incercari, analize si etalonari de capabilitate sau comparative cuprinzând laboratoarele acreditate sau în curs de acreditare, membre ale Asociatiei.

6.      Participarea la licitaţii pentru accesarea unor programe şi proiecte interne şi internaţionale;

7.      Reprezentarea prin formulare si comunicarea opiniei laboratoarelor referitoare la aspecte de politică si tehnică, ce au un impact asupra lor;

8.      Promovarea şi contribuirea la formarea unei mentalităţi şi culturi naţionale adecvate, cu privire la acreditarea Laboratoarelor din organizaţiile economice, profesionale, autorităţi de stat;

9.      Asigurarea de consultanta si asistenta tehnica între laboratoarele acreditate membre ale Asociaţiei.

10.  Efectuarea de audituri interne de reciprocitate,  in vederea eficientizarii sistemului calitatii si pentru verificarea activitatilor derulate de Laboratoarele membre ale Asociatiei.

Untitled

Eurolab – Berlin 2007

La Adunarea Membrilor Nationali ai „European Federation of National Association of Measurement, Testing and Analytical Laborator Jean-Marc Aublant ies-EUROLAB aisbl” care a avut loc in 21 septembrie 2007 la Berlin, s-a hotarat ca „Asociatia EUROLAB din Romania” si„Asociatia Laboratoarelor din Romania-ROLAB”  sa fie primite ca membrii efectivi (membrii plini) in EUROLAB aisbl si sa reprezinte Romania in acest for european.

Hotararea a fost ratificata in unanimitate de Adunarea Generala a Membrilor EUROLAB aisbl care a avut loc la Paris in 01.04.2008.

Fotografia reprezinta marcarea acestui eveniment festiv, prin prezenta Presedintelui EUROLAB- Jean-Marc Aublant, a Secretarului General al EUROLAB-  Jean-Luc Laurent, a Presedintelui  „Asociatieia EUROLAB din Romania”- Titus Anghelescu si a reprezentantului „Asociatiei Laboratoarelor din Romania-ROLAB” - Ionel Urdea Marcus.

1

De la stanga la dreapta: Ionel Urdea Marcus reprezentantul „Asociatiei Laboratoarelor din Romania-ROLAB”, Jean-Marc Aublant- Presedintele EUROLAB, Titus Anghelescu- Presedintele  „Asociatieia EUROLAB din Romania”si  Jean-Luc Laurent- Secretarul General al EUROLAB

2

Presedintele  „Asociatieia EUROLAB din Romania” dr.fiz.infg.Titus Anghelescu in timpul Adunarii Membrilor Nationali ai EUROLAB din 21 septembrie 2007 de la Berlin cand s-a hotarat admiterea celor doua asociatii ca membrii efectivi ai EUROLAB aisbl.